2019. április 19. Péntek
Emma

 

2013.07.31.


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., mint Közvetítő Szervezet

pályázatot hirdet

A Római városrész szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

mini-projektek támogatására.

 

 

1.    A pályázat célja

A pályázat célja olyan pályázói körök bevonása a szociális célú városrehabilitációs projektbe, amelyek a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem hatékonyan lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok (képzések, kulturális és egyéb rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására, amelyek erősítik a helyi társadalom kohézióját.

A pályázat további célja, hogy a - helyi adottságokat ismerő - helyicivil és egyéb társadalmi szervezetek bevonásra kerüljenek a meghatározott „soft” tevékenységek sikeres megvalósításába, így azok a helyi célcsoportok igényeinek megfelelően, a helyi lakosságot mobilizálva valósuljanak meg.

 

2.    A pályázók köre

Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.

Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:

·         Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

·         Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

·         Társasházak, lakásszövetkezetek;

 • Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.

 

3.    Támogatható tevékenységek

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai:

 • az érintett lakosság bevonását célzó akciók;
 • közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.);
 • munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok;
 • helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók;
 • integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása;
 • alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása;
 • bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.

 

Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint).

A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2014.01.01, záró időpontja legkésőbb: 2015.06.30. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.

A rendelkezésre álló keret: 30.001.170 Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatás összege: minimum 500.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.10.01-től folyamatos, a pályázati keret kimerüléséig, de legkésőbb 2015.02.28-ig.

 

4.    Pályázat benyújtása

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a város és a városrehabilitációs pályázat honlapján, valamint nyomtatott formában a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. irodájában.

A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)), zárt csomagolásban, postán ajánlott küldeményként, vagy személyesen az alábbi címen kell benyújtani (munkanapokon 9.00-16.00 óra között):

DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. II.em.234.

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:

A Római városrész szociális célú városrehabilitációja– PROGRAMALAP”

 

A jelentkezési lapok benyújtása a pályázati keret kimerüléséig, de legkésőbb 2015.02.28-ig lehetséges.

Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a küldeményt postára adták, vagy a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen tehetik fel.

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

 1. Jelentkezési lap
 2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
 3. Létesítő okirat másolata
 4. Igazolás / Referenciaigazolás (amennyiben releváns)
 5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
  1. árajánlatok
  2. költségbecslések


ÉLŐ webkamerás beruházás figyelés

Információs vonal

Munkanapokon

9 és 13 óra között

25 551 680

 

Program: by Bolemanyi Media