2018. december 13. Csütörtök
Luca, Otília, Lúcia

 

 

                                                          MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

               KDOP-3.1.1/SOFT-2


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

             Kódszám: KDOP-3.1.1/SOFT-2 

DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.,

mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a

 „A Városháza és környezetének funkcióbővítő revitalizációja”

KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001

városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projekt támogatására.

 

 

1.    A pályázat célja

 

Cél:Társadalmi elsősegélynyújtás és életmentés a mindennapokban.

A közvetett támogatások rendszere bevezetésének indoka, hogy a funkcióbővítő célú városrehabilitáció társadalmi kohéziót erősítő tartalmi elemei, a „soft” projektelemek a lehető leghatékonyabban valósuljanak meg. Városrehabilitáció során a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. – a pályázat sikeressége esetén – egyben a pályázatban a „soft” elemekre allokált költségkeret felett közvetítő szervezetté is válik. A Közvetítő Szervezet készíti elő és bonyolítja le azt a pályázati rendszert, amelynek keretében mindazok a „soft” elemek megvalósulhatnak, melyet nem konzorciumi partnerek hajtanak végre, és a tevékenység jellege, volumene miatt nem oldható meg, vagy nem kellően hatékony a megvalósítás szolgáltatásvásárlás révén. A „soft” tevékenység keretén belül nincsen korlátozás, hogy mely tevékenységek vonhatóak be a közvetett támogatási rendszerbe, ugyanakkor ennek az eljárásnak a sajátossága, hogy a Közvetítő Szervezet által kiírt pályázati rendszer kisösszegű támogatást ítél meg.

2.    A pályázók köre

 

Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.

Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:

·         Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

·         Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

·         Társasházak, lakásszövetkezetek;

 • Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.

 

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek, amelyek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által jelen pályázat kiírását megelőző 3 évben kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el.

Nem nyújtható támogatás azon szervezeteknek, amelyek 30 napot meghaladó köztartozással rendelkeznek. A Támogatási Szerződéshez szükséges benyújtani a hatósági igazolást, amelynek aktualizált példányát a kifizetési kérelemhez is csatolni kell.

 

3.    Támogatható tevékenységek

 

A „Programalap” keretében megvalósítandó SOFT tevékenység, az alábbi területen valósul meg: Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók szervezése

A tevékenységet, a „A Városháza és környezetének funkcióbővítő revitalizációja”, akció területen belül, kell megvalósítani. Az akcióterület a következő utcák által határolt területen helyezkedik el: Vasmű út – Tanács utca – Batsányi János utca – Október 23. tér – Felső sétány – Panoráma út – Velinszky László utca – Eszperantó út – Vasmű út – Építők útja – Május 1. tér utca – Bartók Béla tér – Bartók Béla utca – Dózsa György út – Latinovits Zoltán utca – Károlyi Mihály sor – Aranyvölgyi út – Vasmű út

A „Programalap” keretében megvalósítandó SOFT tevékenység és a megvalósulást mérő indikátorok (megnevezés, mértékegység, célérték):

 

Társadalmi elsősegélynyújtás és életmentés a mindennapokban (1 db)

 

 

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Bemutató elsősegélynyújtó oktatás

A bemutató oktatáson résztvevők száma: 150 fő

 

 

 

 

A mini projektek jellemzője, hogy egy-egy akcióra / akciósorozatra, szolgáltatásra korlátozódik, nem kíséri végig a projekt teljes időszakát, nem szükséges hozzá hatósági vagy önkormányzati együttműködés.

A program keretében elszámolt költségeknek illeszkedniük kell a városrehabilitációs projektjavaslat pályázati útmutató „Elszámolható költségek köre” fejezetében előírtakhoz (elérhetősége: www.nfu.hu).

A „mini-projekt” sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó alábbi költségek számolhatók el:

 • Fogyó- és forgóeszközök;
 • nagyértékű eszközök bérlése;
 • helyszín bérlése, amennyiben az adott helyszín nem a Címzett saját vagy az önkormányzat tulajdonában van;
 • saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége;
 • szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a Címzett szervezet alaptevékenységébe, így ezen belül elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződés, amelyre mini-projektenként legfeljebb bruttó 50 ezer Ft számolható el. Azelszámoláshoz csatolni szükséges a megbízott személy szakmai relevanciáját igazoló önéletrajzot;
 • a „mini-projekt” népszerűsítését szolgáló nyilvánosság költsége.

 

A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2012. december 01, záró időpontja legkésőbb: 2014. augusztus 31. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.

 

A rendelkezésre álló keret: 500.000,- Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási intenzitás: 100 %

Támogatás összege: maximum 500.000,- Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.06.27.-tól, 2014.07.08. 10.00 óráig

 

 

4.    Pályázat benyújtása

 

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a város és a városrehabilitációs pályázat honlapján, valamint nyomtatott formában a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. irodájában.

A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)), zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:

 

DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. I. em. 118.

 

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:

 „A Városháza és környezetének funkcióbővítő revitalizációja”

A jelentkezési lapok benyújtása 2014.07.08.10.00 óráig lehetséges.

Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e-mail címen tehetik fel.

 

 

 

 

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

 1. Jelentkezési lap
 2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
 3. Létesítő okirat másolata
 4. Igazolás / Referenciaigazolás
 5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
  1. árajánlatok
  2. költségbecslések

Bolemanyi Media