2018. december 13. Csütörtök
Luca, Otília, Lúcia

 

Köszöntő

 

A településfejlődésre befolyást gyakorló tényezőket a tervezett beavatkozások, fejlesztések során integráltan kell kezelni. Ezt az alapelvet és szakmai elvárást Dunaújváros fejlesztési programjai és városrehabilitációs elképzelései tervezésekor szem előtt tartja. Ennek megfelelően a városfejlesztési projektek – legyen szó területi revitalizációs, kulturális, környezetvédelmi, közlekedési, infrastrukturális, lakás-felújítási, vagy éppen társadalmi felzárkóztató területekről – összeállítása során több szakterület tervezőiből álló munkacsoportot alakít ki, akik irányítását és koordinálását a városfejlesztő társaság látja el.

A munkához szükséges eszközöket, információkat és adatokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja. A városfejlesztési társaság megalakulása óta az önkormányzat városfejlesztési projektjeinek menedzselését végzi, feladata továbbá a városfejlesztési projektek előkészítése, összehangolása, koordinálása, valamint a projektindikátorok nyomon követése a fenntartási időszakában.

 

A jelenleg 3 projektben vesz részt társaságunk,

-      a Városháza és környékének funkcióbővítő revitalizációjában;

 

-      a Római városrész szociális célú városrehabilitációjában valamint

 

-      a Dunaújváros Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatában és átdolgozásában

 

Társaságunk menedzsmentjét – az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő – a DV N Zrt öt állandó munkatársából fennálló szervezet látja el. A projekthez kapcsolódó kötelezően előírt feladatok teljes körű ellátása érdekében további szakérők felvétele történik meg, akik a projekt ideje alatt megbízási szerződéssel látják el munkájukat.

 

Sági Péter

vezérigazgató

Bolemanyi Media