2018. december 13. Csütörtök
Luca, Otília, Lúcia

 

Cégtörténet

 

A DV N Dunaújváros Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden DV N Zrt.) a Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 07/10/001362/6. sz. végzéssel 2009. január 8-án jegyezte be.

A gazdasági társaság gyakorlati üzleti tevékenységét 2009. május 1. napjával kezdte meg. A számviteli törvény előírásainak megfelelően az előtársasági adóévre az éves beszámolót a társaság elkészítette, a jelentést. a Dunaújváros MJV Közgyűlése 2009. május 14.-i ülésén elfogadta. A DV N Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát Dunaújváros MJV Közgyűlése 2009. június 11-én szintén elfogadta.

A DV N Zrt. néven létrehozott városfejlesztő társaság működésére és hatásköreire vonatkozóan az IVS alapján Dunaújváros MJV Közgyűlése határidőre megalkotta a 25/2009. (IV. 12.) KR számú rendeletét a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatol ellátásáról, melyben a DV N Dunaújváros Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki az akcióterületi terv alapján, az akcióterületen megvalósítandó komplex fejlesztések lebonyolítására.

A DV N Zrt. Dunaújváros MJV Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezete, mely szervezet önálló gazdasági egységként jelenik meg, de – a hatályos közbeszerzési törvény (2011. évi CVII. törvény) vonatkozó paragrafusa (9.§ (1) ka) pontja) alapján az adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a, az egyedüli taggal 2009. június 22-én kötött Általános Városrehabilitációs Megbízási Szerződés teljesítéséből származik. A projekt kapcsán érékesítésből, bérbeadásból származó bevételeit visszaforgatja akcióterületi fejlesztésekbe.

A városfejlesztő társaság az összes akcióterület fejlesztését koordinálja, viszont minden egyes akcióterületi fejlesztést külön megbízási szerződés alapján lát el.

2011 decemberében Kecskeméten megalakult a Városfejlesztő Társaságok Országos Szövetsége, melynek Dunaújváros a DV N Zrt-n keresztül alapító tagja volt.

A szövetség elnökévé Uhlig Ritát, a főszervező Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatóját választották. Az elnök-helyettesek Sági Péter (Dunaújváros) és Virágh Zoltán (Nyíregyháza)

A városfejlesztő cégek azért fogtak össze, hogy tudásukat, tapasztalatukat egymással megosztva a városok képesek lesznek még hatékonyabban lehívni az uniós forrásokat.

Bolemanyi Media